Wat is de Soil Health Index?

De Soil Health Index (SHI) is een tool die gebruikt kan worden om de bodemgezondheid vast te stellen van een landbouwperceel. De tool kan in eerste instantie worden gebruikt voor akkerbouw of veeteelt (weilanden). 

Met de SHI wordt de bodemgezondheid vastgesteld aan de hand van 12 Fysische, Chemische en Biologische eigenschappen van een bodem.

 

 

 

Elk van deze 12 meetwaarden worden omgezet in een score van
0-100 en ook wordt een totaalscore tussen 0 en 100 berekend. Aan de hand van de individuele scores kan worden bekeken waar een bodem niet optimaal functioneert.

Met behulp van deze 12 scores worden vervolgens maatregelen voor bodemverbetering aangeboden.

 

 

 

Parameters en scores

De SHI kent 12 parameters, en 2 toegevoegde parameters die onder bijzondere omstandigheden worden ingezet. Het meten van elk van de parameters levert een meetwaarde op. Om de gezondheidsscore van een bodem niet alleen voor experts maar ook voor leken inzichtelijk te maken, wordt van elk van de parameters deze meetwaarde omgerekend naar een score tussen 0 en 100, waarbij geldt: hoe hoger hoe beter. Tegelijkertijd vanlt de score in een kleurenklasse die als met 'stoplichtkleuren' werkt en zo optisch een snel overzicht geeft van de scores. De transformatie van meetwaarde naar score wordt gedaan met een zogenaamde scorefunctie. Er zijn 3 typen scorefuncties: 'meer is beter', 'minder is beter', en 'optimum'. De drie verschillende soorten scorefuncties die de SHI kent, zijn hieronder te zien.

SHI scores en SHI rapport

De uitkomst van de afzonderlijke parameter bepalingen wordt gepresenteerd in een SHI eindrapport, waarbij de individuele scores en de eindscores worden getoond In de toekomst zal de SHI-rapportage via deze website plaatsvinden, naast een papieren rapport. Ook zullen specifieke maatregelen om de bodem te verbeteren worden aangegeven. (Hieronder een voorbeeld van hoe een rapport van de Soil Health Index er uit gaat zien).

SHI eindrapport Voorbeelden van scorefuncties van 'meer is beter', 'minder is beter' en 'optimum'.