Bodem verbeterende maatregelen van de SHI 

SHI rapport als basis voor maatregelen

Nadat de SHI-meting is voltooid en de individuele scores en de totaalscore zijn berekend, kan worden bekeken of bodemverbetering d.m.v. bodem verbeterende maatregelen (of een combinatie van maatregelen) aan de orde is. Uit de ‘nummerscores’ en de kleurscores in het SHI-rapport wordt zichtbaar welke aspecten (parameters) voor verbetering in aanmerking komen.
Over het algemeen kan worden gesteld dat de beslissing over het wel of niet nemen van verbeter maatregelen een beslissing is die de boer of landeigenaar dient te nemen. Dit brengt namelijk altijd kosten met zich mee door de investering van materiaal en/of tijd. De scores die uit de SHI rollen zijn eenduidig en geven duidelijk aan waar (volgens de SHI) verbetering nodig is. Het SHI-rapport kan alleen een aanbeveling doen en aangeven welke maatregelen welke bodemeigenschappen kunnen verbeteren.

Korte en lange –termijn maatregelen 

De SHI kent twee typen maatregelen ter verbetering van de bodemgezondheid van een perceel; de korte en de lange termijn maatregelen. Van de kortetermijnmaatregelen wordt in de SHI handleiding aangegeven dat ze binnen een jaar resultaat sorteren, Beide typen maatregelen worden voorgesteld in een tabel voor ‘chemische tekortkomingen’ en in een tabel voor ‘fysische en biologische tekortkomingen’, omdat beide groepen wezenlijk anders aangepakt moeten worden.
 

Management planning proces 

In de SHI handleiding wordt een ‘bodemgezondheid beheers –stappenplan’ beschreven, dat bij voorkeur wordt doorlopen voor het aanpak van bodemgezondheid management. Hierin vormt de geschiedenis van een perceel een belangrijk onderdeel. Ook wordt in de handleiding een tabel gegeven met maatregelen en een beschrijving van elke maatregel. Er zijn maatregelen opgenoemd voor het verbeteren van elk van de SHI parameters.

Toolbox

Gekoppeld aan de tabellen met aanbevolen maatregelen om bepaalde bodemeigenschappen (parameters) te verbeteren is een zogenaamde ‘toolbox’. De toolbox bestaat uit een verzameling van verschillende maatregelen die daadwerkelijk toegepast kunnen worden in het veld en waaruit gekozen kan worden om een bepaald doel te bereiken. Afhankelijk van het beschikbare budget en de bedrijfsvoering van de boer, kan voor de meest geschikte maatregel worden gekozen uit de toolbox.